Fáilte go dtí Rian Ealaíne Dhún Garbhán, inar dheineamar athshamhlú ar an gcaoi a bhféachtar ar éadain fholmha na siopaí agus ar fhuinneoga folmha na siopaí ar fud an bhaile. Agus é ag rith ó Mhí na Bealtaine go dtí Mí Mheán Fómhair 2021 i bhfuinneoga siopaí éagsúla, sa Lárionad Ealaíon agus sa Leabharlann, tá lúcháir ar Rian Ealaíne Dhún Garbhán, go bhfuil cur i láthair á dhéanamh ar An Tionscadal Vertigo Agus é ag rith ó Mhí na Bealtaine go dtí Mí Mheán Fómhair 2021 i bhfuinneoga siopaí éagsúla, sa Lárionad Ealaíon agus sa Leabharlann, tá lúcháir ar Rian Ealaíne Dhún Garbhán, go bhfuil cur i láthair á dhéanamh ar
The Vertigo Project

Jean Curran, The Vertigo Project, 20 x 24 inch dye transfer print, Edition of 10.

Alfred Hitchcock, Vertigo, and the images of Alfred Hitchcock are trademarks and likeness rights of Alfred Hitchcock, LLC. All Rights Reserved.
Is taispeántas ó thaithí é seo de phriontaí grianghrafadóireachta aistrithe ruaime atá comhdhéanta de radhairc as an sárshaothar scannánaíochta Technicolor le Sir Alfred Hitchcock, Vertigo, ar bhealach nach raibh feicthe riamh roimhe seo. Agus é curtha i gcrích le comhoibriú iomlán ó Eastát Hitchcock, seo an chéad taispeáint de na priontaí seo in Éirinn, taispeánadh iad cheana i Nua-Eabhrac, Los Angeles, Páras agus Londain. Is amhlaidh atá ómós á thabhairt ag an ealaíontóir tríd an saothar do ré órga na scannánóireachta agus do Hitchcock, duine de na scannánóirí ab fhearr dá raibh riamh ann.

Mar dhuine den dornán clódóirí aistrithe ruaime ar domhan, agus an t-aon ealaíontóir comhaimseartha a bhfuil feidhm á baint agam, mar chuid de mo chleachtas, as an gceird seo, atá nach mór imithe i léig, tá ríméad orm an deis a thapú chun na saothair a thaispeáint i mo chontae dúchais agus mo bhaile áitiúil.

Jean Curran

1. Flynn’s Pharmacy

15 Grattan Square, X35 FH59

9.

55-56 Main Street, X35HX75

10. Arts Centre

The Old Market House, Lower Main Street, X35 NA02

11. Dungarvan Central Library,

Davitts Quay, X35 AV29

2.

38 Mary Street, X35 CV99

4. Jim O’Donnell’s

13 Mary Street, X35 VK16

3. Irwins Megavision

9/10 Mary Street

5. Exploration House

32 Grattan Square, X35 XK88

6.

83 O’Connell Street, X35X840

7.

18 O’Connell Street

8.

28 O’Connell Street, X35 D585
Dungarvan Art Trail Map
Tá deis cruthaithe ag Rian Ealaíne Dhún Garbhán chun go bhféadfaidh an lucht féachana ath-bhreithmheas a dhéanamh ar a gceangal leis an limistéar ina bhfuil an ealaíon ar taispeáint agus tá sé mar aidhm aige doimhniú a dhéanamh ar leibhéal na gafachta idir an pobal agus na saothair ealaíne. Tá Rian Ealaíne Dhún Garbhán, agus é coincheaptha ag Jean Curran, tugtha chun críche le tacaíocht fhlaithiúil ó Chlár Phort Láirge um Éire Ildánach, ó Oifig na nEalaíon, ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, chomh maith leis an ionchur agus oscailteacht ó úinéirí na ngnólachtaí áitiúla agus úinéirí na maoine áitiúla.